Lista de proxectos propostos do Fondo de innovación tecnolóxica "Plan de acción de innovación científica e tecnolóxica" de Shanghai para 2020 (segundo lote)